خدایا به فریاد بچه های شب امتحانی برس!

یارو رتبه اول کنکور رو میاره بهش میگن چه کار کردی؟ میگه روزی 25 ساعت درس می

خوندم!!!! میگن مگه میشه؟؟ میگه آره صبح یک ساعت زود تر بیدار می شدم

این الان اوضاع منه!!!!


/ 0 نظر / 3 بازدید