واهمه!!

چه ترسی پشت سایه های دلم کمین کرده است؟؟؟

این چه ترسی است که اینگونه اشفته ام کرده است؟

همه خط قرمز ها را عبور  کردم برای خبری اما....

سعی میکنم با همه این افکار مخرب بجنگم چون هدف چیز دیگریست!!

همچنان دعایمان کنید که سخت محتاج دعای دلهای پاکتان هستیم...

/ 0 نظر / 9 بازدید