جوابیه کلی...

سلاممممممممهورا

خوب چندتا از جوابیه ها رو که توی پست قبل دادم

یه جوابایی هم به خود تون دادم

اما ما بقی:

_ اون موقعی که این بازی هم لینکی ها راه افتاد یادتونه اکثرا شرکت کردن ولی هرچی گفتین من انجام ندادم؟؟چون اعتقاد دارم اینجور پست ها همیشه دلخوری هایی هم پشتش وجود داره!!اما بیایین قبول کنین توی این زمانی که وبلاگ نویسی از رونق افتاده و همه مون ترک کرده بودیم؛ شاید لازم بود واسه ایجاد هیجان...هوم؟؟

خولاصه از دلخوری هایی که بوجود اومد من معذرت میخوام!!اگه اومدین و اسمتون نبود؛من معذرت میخوام!!! اگه من ذهنم یاری نمیکنه واقعا معذرت میخوام...

_پست های خصوصی هم به کسی رمز داده نشده!!بعد مرگم فقط حق دارن بوخونن شون!!!

_ پارسال همین موقع ها بود که درگیر یه اتفاقاتی بودم؛ رفتم جلوی اقاجون نشستم یه عالمه واسش حرف زدم!!گله کردم!!فقط گوش داد!!بعد که حرفام تموم شد دوتا دستش رو گذاشت دو طرف صورتم پیشونی ام رو بوسید و زل زد توی چشام گفت بهار!این خیلی خوبه که تو حرف میزنی!!!بعد منو که چشام چارتا شده بود رو کشید توی بغلش گفت هروقت حرف میزنی یعنی داری میجنگی با مشکل ....یعنی امید داری... اما امان از زمانی که در برابر ادم سکوت میکنی...میذاری میری اروم...اون موقع یعنی دلت خون شده....

اینو گفتم در جواب اونایی که گفتن یواش تر اپ کن!!چند روز دیگه منو تحمل کنین ؛ کلا میذارم میرم منو دیگه نمی بینید!دوباره تعطیل میشه اینجا!!! خیالتون راحت!!!اوه

_ از بقیه هم موتوشکرم که تحمل میکنن...نیشخند

/ 0 نظر / 32 بازدید