ققنوس ترین پرنده پرشینی میشود!

دلم به یاد بسپار ! تو از قبیله خاکی! گرچه چون باد میتازی!


استاد کلاس فلسفه در مقابل شاگردانش ایستاده بود و چند چیز هم در مقابلش روی میز قرار داشت وقتی کلاس شروع شد او بدون اینکه حرفی بزند شیشه بزرگ و خالی مایونز را برداشت و آن را با توپ های گلف پر کرد. بعد از شاگردانش پرسید که ایا به نظر انها شیشه پر شده است؟ گفتند: پر شده است.

بعد استاد یک جعبه سنگ ریزه در اورد و انها را داخل شیشه ریخت شیشه را اهسته تکان داد سنگریزه ها در فضای های خالی میان توپ ها قرار گرفتند . بعد دوباره از شاگردانش پرسید که ایا به نظر انها شیشه پر شده است؟ گفتند پر شده است.

استاد سپس یک جعبه شن اورد و انها را هم توی شیشه ریخت. البته شن ها همه فضای خالی را پر کردند. بار دیگر از شاگردان پرسید : که ایا به نظر انها شیشه پر شده است؟شاگردان هم گفتند بله. سپس استاد دو فنجان قهوه از زیر میز اورد و تمام انها را در شیشه ریخت. در نتیجه فضاهای خالی میان شن ها هم پرشد. شاگردان خندیدند...

وقتی خنده شان تمام شد استاد گفت: حالا از شما میخواهم که این شیشه را به منزله ی زندگی خود بدانید. توپ های گلف، موضوعات مهم زندگی شما هستند:خدا، خانواده، فرزندان، سلامتی،دوستان و روابط عاطفی مورد علاقه تان و موضوعاتی که اگر همه چیزهای دیگر از دست بروند و فقط آنها بمانند، هنوز زندگیتان پر است.

سنگریزه ها موضوعات مهم دیگر هستند، مانند کار، خانه و اتومبیلتان.

شن ها موضوعات کم اهمیت تر بعدی هستند اگر اول سنگ ریزه ها را داخل شیشه بریزید، دیگر جایی برای شن ها و توپ های گلف باقی نمی ماند.

زندگی هم همین طور است اگر همه وقت و انرژی تان را صرف موضوعات کم اهمیت کنید هرگز برای چیزهایی که برایتان اهمیت دارند فرصت نخواهید داشت.

به چیزهایی که برای خوشبختی تان ضروری محسوب میشوند توجه کنید.با فرزندانتان بازی کنید. برای معاینات پزشکی تان وقت صرف کنید.دوستانتان را برای شام دعوت کنید .همیشه برای تمیز کردن خانه ، تعمیر وسایل وقت خواهد بود. بیش از همه حواستان به توپ های گلف باشد یعنی چیزهایی که واقعا اهمیت دارند.اولویت را مشخص کنید باقی شن هستند.

یکی از شاگردان دستش را بلند کرد و گفت: قهوه در این بین نشان دهنده چیست؟

استاد لبخند زد و گفت: خوشحالم که این سوال را کردید این فقط نشان میدهد که هر قدر هم زندگیتان به ظاهر پر باشد ولی همیشه برای صرف یک فنجان قهوه با دوستان وقت هست.

برای سوال های پست قبل هنوز جوابی در خور نیافته ایم

چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩ | ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ | بهار | نظرات () |
Design By : mihantheme.com